Trafik Analizi

Drone ve insansız hava araçlarından elde edilen trafik görüntüleri işlenerek şehir bölge plancılarına ihtiyaç duydukları veriler otomatik olarak üretilir.

Tıbbi Görüntüleme

Güvenlik Gözetleme

Gerçek-zamanlı veya kayıtlı güvenlik videolarının otomatik olarak işlenmesi veya güvenlik operatörlerinin desteklenmesi güvenlik gözetleme sistemleri için kritik öneme sahiptir. ./proje